קו המתח הגבוה מתחנת רמת חובב לאילת מוטמן בקרקע, יולי2020