הטלסקופים שלנו.

מתכוננים לתצפית כוכבים בחוות פנינה בנגב.