הלוגו שלנו מאיר את שמי הלילה-מצפה ותצפית כוכבים במכתש רמון,

הלוגו שלנו מאיר את שמי הלילה-מצפה ותצפית כוכבים במכתש רמון,