ביטוח לסנפלינג

חלק מפוליסה הכולל ביטוח מדריכי ומאמני סנפלינג ובהמשל ביטוח אחריות מקצועית וחבות מעבידים