מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

הדרכה חוקית ומבוטחת על ידי מורה דרך ברישיון משרד התיירות